Warunki użytkowania i informacje prawne

Należy uważnie przeczytać poniższe warunki użytkowania. Warunki te dotyczą każdego użytkownika witryny www.comap.pl. Wyświetlanie, przeglądanie i korzystanie z niniejszej witrynę jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem do przestrzegania poniższych warunków użytkowania.

Informacje o podmiocie publikującym

Użytkownik jest połączony z witryną „www.comap.pl” prowadzoną przez COMAP.
Nazwa firmy: COMAP
Kapitał zakładowy: 37 696 905 euro
Firma jest zarejestrowana w Rejestrze Spółek miasta Lyon pod numerem 302 304 068
Adres siedziby: 16, Avenue Paul Santy, 69008 Lyon
Tel.: +33(0)47 87 81 695
E-mail: communication@comap.eu
 
Osoba odpowiedzialna za witrynę:
Osobą odpowiedzialną za niniejszą witrynę jest Pan Guido Lankhorst, pełniący funkcję Dyrektor ds. Marketingu cyfrowego HFC.

Hosting:
Host niniejszej witryny, w tym komputer fizyczny oraz trwałe nośniki danych znajdują się w firmie:
COMAP 16 avenue Paul Santy, 69008 Lyon

Licencja użytkownika

COMAP upoważnia użytkownika do przeglądania witryny i drukowania lub pobierania informacji publikowanych na tej witryny na osobiste, prywatne i niekomercyjne potrzeby, z zastrzeżeniem, że użytkownik bezwzględnie przestrzega warunków określonych w niniejszym dokumencie, a w szczególności warunków dotyczących praw autorskich, znaków towarowych i wszelkich innych praw własności. Użytkownikowi w szczególności nie wolno w żaden sposób kopiować, odtwarzać, powielać, pobierać, przesyłać lub rozpowszechniać zawartości niniejszej witryny, w tym tekstu, zdjęć, dźwięku i materiałów wideo, bez pisemnej zgody firmy COMAP na potrzeby komercyjne lub użytku publicznego.  Ponadto zawartość tej strony nie może być umieszczana na stronach osób trzecich.
Korzystając z niniejszej witryny, użytkownik akceptuje w pełni i bez zastrzeżeń ograniczenia i warunki w niej opublikowane.

Informacje techniczne i wykluczenie odpowiedzialności

Pomimo staranności firmy COMAP, informacje zamieszczone w tej witrynie mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. W żadnym wypadku COMAP ani jej handlowe spółki zależne nie ponoszą za to odpowiedzialności. COMAP może okresowo wprowadzać ulepszenia i zmiany do produktów i programów opisanych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

Firma COMAP przypomina użytkownikom, że korespondencja prowadzona przez Internet nie może być traktowana jako poufna. Użytkownik powinien samodzielnie podjąć odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia swoich danych i/lub oprogramowania przed wirusami krążącymi w Internecie.

Ani firma COMAP, ani żadna osoba trzecia zaangażowana w tworzenie tej strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub następcze szkody powstałe w wyniku dostępu do tej strony. Obejmuje to szkody spowodowane przez wirusy, które mogą zainfekować systemy komputerowe użytkownika.

Ponadto COMAP nie gwarantuje dokładności ani integralności informacji publikowanych na stronach internetowych, do których prowadzą łącza opublikowane przez osoby trzecie.
Wszystkie materiały, narzędzia i zawartość witryny są dostarczane w stanie „jak pokazano” bez wyraźnej lub dorozumianej gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, a w szczególności bez jakiejkolwiek gwarancji możliwości zakupu produktu bez naruszenia praw intelektualnych osób trzecich lub przydatności produktu do określonego celu.
COMAP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość niniejszej witryny lub sposobu, w jaki zostanie ona wykorzystana.

Prawa autorskie

Strona oraz wszystkie powiązane z nią prawa są wyłączną własnością firmy COMAP. Wszystkie teksty, komentarze, ilustracje i fotografie, strony, ogólna struktura strony oraz oprawa graficzna i dźwiękowa przedstawione w witrynie www.comap.pl lub stanowiące jej część są chronione prawem autorskim i przepisami prawa regulującymi własność intelektualną i nieuczciwą konkurencję. 
 
Kopiowanie lub pobieranie części lub całości zawartości witryny w celach innych niż do użytku osobistego, na jakimkolwiek nośniku multimedialnym, elektronicznym lub innym jest formalnie zabronione bez uprzedniej i wyraźnej pisemnej zgody COMAP. Zabrania się tworzenia łączy do witryny  www.comap.pl w ramkach lub wielopoziomowych łączach.
 
Każde użycie niezgodne z niniejszymi postanowieniami jest uznawane za naruszenie i podlega karom przewidzianym w przepisach prawa dotyczących własności intelektualnej.

Cechy charakterystyczne

Marki, logotypy, nazwy firm, akronimy lub nazwy handlowe COMAP lub jej partnerów handlowych wymienionych w witrynie www.comap.pl są uznawane za cechy charakterystyczne, których wykorzystywanie bez uprzedniej pisemnej zgody ich właścicieli jest zabronione.

Łącza

Firma COMAP zastrzega prawo do umieszczania w swojej witrynie łącz prowadzących do witryn osób trzecich COMAP nie kontroluje zawartości tych witryn i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
 
Firma COMAP nie jest powiązana z firmami oraz produktami przedstawionymi w witrynach, do których prowadzą łącza opublikowane w witrynie firmy COMAP, a także zastrzega sobie prawo do opublikowania takiej informacji na tej witrynie.  COMAP zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego łącza lub programu ze swojej witryny w dowolnym momencie. Użytkownik odwiedza witryny osób trzecich, do których prowadzą łącza zawarte na tej witrynie, na własne ryzyko.
 
Łącza do tej witryny publikowane przez osoby trzecie powinny prowadzić do strony głównej. Tworzenie łącz do podstron tej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody COMAP jest zabronione.

Pliki cookie

Firma COMAP informuje, że podczas odwiedzin w witrynie na oprogramowaniu do przeglądania stron internetowych użytkownika mogą być automatycznie instalowane tzw. pliki ciasteczek (ang. cookies). COMAP w szczególności zastrzega sobie prawo do instalowania plików cookie na komputerach użytkowników odwiedzających witrynę  www.comap-group.com. Plik cookie nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale służy do rejestrowania informacji dotyczących czynności związanych z poruszaniem się w przedmiotowej witrynie oraz przeglądaniem jej treści. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach swojego programu do przeglądania witryn internetowych.

Ponieważ pliki te pośrednio gromadzą dane osobowe użytkownika, ma on prawo do przeglądania, usuwania i modyfikowania swoich danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi poniżej w sekcji DANE OSOBOWE.

Dane osobowe

Wprowadzane informacje mogą być rejestrowane przez COMAP. Zostaną one przeanalizowane i przekazane różnym służbom w celu ich opieki. Ponadto mogą być wykorzystywane przez COMAP do komercyjnych ofert. Jeśli nie chcesz, powiadom nas, pisząc na adres podany poniżej.

1. W jaki sposób COMAP zbiera dane?

Możemy gromadzić dane osobowe na różne sposoby, w tym:
 • Na Witrynach: Możemy gromadzić dane osobowe na Stronach, na przykład: gdy poprosisz o bezpłatną wersję próbną lub demo, zarejestruj się na webinarium, skontaktuj się z nami, zapisz się do naszego biuletynu CoExpert, pobierz zawartość (CoExpert minibooks) ) lub zarejestruj się, aby przeglądać nasze witryny.
 • Offline: Możemy gromadzić dane osobowe z Twojego konta w trybie offline, na przykład podczas uczestnictwa w naszej firmie, podczas rozmów telefonicznych z naszymi przedstawicielami handlowymi lub kontaktując się z naszym działem obsługi klienta.
 • Od Ciebie: COMAP może zbierać dane, takie jak Twoja lokalizacja lub preferowane środki komunikacji, kiedy przekazujesz je nam dobrowolnie. Z wyjątkiem sytuacji, gdy dane osobowe są gromadzone, dane te nie mogą zidentyfikować użytkownika ani zidentyfikować żadnego użytkownika Witryn. Pamiętaj, że prawo nie wymaga podania danych osobowych i że wszystkie dane zebrane przez nas będą przekazywane przez Ciebie zgodnie z Twoją wolą i za Twoją zgodą.

2. W jaki sposób COMAP wykorzystuje dane osobowe?

Możemy wykorzystać dane osobowe:
 • Aby odpowiedzieć na pytania lub prośby, a także informacje o naszych produktach i usługach COMAP i CoExpert: biuletyny, zaproszenia na nasze wydarzenia (webinaria), szkolenia, minibooki ...
 • Aby wysłać Ci informacje administracyjne, takie jak Witryny i zmiany naszych warunków, zasad i zasad.
 • Aby komunikować się z Tobą i do celów obsługi klienta.
 • Aby wysłać Ci wiadomość e-mail i zgodnie z obowiązującymi przepisami, komunikaty reklamowe, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.
 • Aby spersonalizować nawigację po Stronach, prezentując produkty i oferty dostosowane do Twoich potrzeb.
 • Oferuj udział w losowaniach, konkursach i innych promocjach oraz zarządzaj tymi działaniami. Niektóre z tych działań mają dodatkowe zasady, które mogą obejmować inne informacje na temat naszego wykorzystania i ujawnienia twoich danych osobowych. Zalecamy uważne przeczytanie tych zasad.
 • W przypadku naszej działalności biznesowej, w tym analizy danych, audyty, zapobieganie oszustwom i ich monitorowanie, opracowywanie nowych produktów, aktualizowanie, ulepszanie lub modyfikowanie naszych Witryn i naszych usługi, identyfikacja trendów nawigacyjnych Strony, pomiar skuteczności naszych kampanii reklamowych oraz realizacja i rozszerzenie naszej działalności komercyjnej.
 • Jak uważamy za konieczne lub stosowne: (a) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym poza twoją jurysdykcją; (b) zgodnie z wymogami postępowania sądowego; (c) reagowanie na prośby władz publicznych lub rządowych, w tym władz publicznych i rządowych znajdujących się poza jurysdykcją; (d) w celu egzekwowania naszych warunków; (e) w celu ochrony naszej działalności lub naszych spółek zależnych; (f) w celu ochrony naszych praw, naszej poufności, bezpieczeństwa lub własności i / lub naszych Podmiotów Zależnych, Twoich lub osób trzecich; (g) w celu umożliwienia nam skorzystania z praw przewidzianych przez prawo lub ograniczenia szkód, jakie możemy ponieść.

3. Jak mogę uzyskać dostęp do moich danych osobowych, poprawić, zmodyfikować lub usunąć?

Jeśli chcesz mieć dostęp do danych osobowych zebranych i zapisanych przez COMAP, dotyczących Ciebie lub do ich poprawienia, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia, powiadom nas, pisząc na adres communication@comap.eu, abyśmy mogli przeczytać i odpowiedzieć na Twoją prośbę obowiązujące przepisy.
Ze względów bezpieczeństwa możemy zgodzić się na prośby o podanie danych osobowych związanych z adresem e-mail wykorzystanym do przesłania nam prośby, a przed przetworzeniem wniosku możemy potrzebować zweryfikować Twoją tożsamość. Odpowiemy w ciągu 45 dni.
Należy pamiętać, że możemy zachować pewne dane w celu zachowania naszych danych.

4. Jak długo COMAP przechowuje moje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres do trzech lat od momentu zgromadzenia danych lub ostatniego kontaktu.

5. Jakie mam wybory?

Zawsze możesz zdecydować, że nie chcesz ujawniać swoich danych. Jednakże, jeśli dokonasz tego wyboru, możemy być ograniczeni, gdy odpowiemy na twoje pytania lub zapewniamy usługi.
Możesz zrezygnować z otrzymywania reklam od firmy COMAP lub naszych spółek zależnych, wysyłając wiadomość e-mail na adres communication@comap.eu, anulując subskrypcję linku rezygnacji z subskrypcji lub nieujawnienia, wysyłając e-mail lub anulując subskrypcję przez za pośrednictwem Centrum preferencji CoExpert i Centrum preferencji COMAP. Dołożymy wszelkich starań, aby szybko spełnić Twoje żądanie (wnioski) w miarę możliwości.

6. Pytania, troski i skargi

Ochrona prywatności jest dla nas ważna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub skargi dotyczące naszych procedur gromadzenia i przetwarzania danych, napisz do nas na adres communication@comap.eu lub COMAP SA, 16 avenue Paul Santy, 69008 Lyon, Uwaga: usługa komunikacyjna. Ponieważ komunikacja elektroniczna nie zawsze jest bezpieczna, prosimy o powstrzymanie się od podawania informacji o karcie kredytowej lub innych poufnych informacji podczas kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zgodnie z warunkami określonymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (GDPR) obowiązującym w Europejskim Obszarze Gospodarczym od 25 lutego 2018 r. Oraz ustawą nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. Dotyczącą przetwarzania danych, pliki i wolności, przypominamy, że masz prawo dostępu, usunięcia i / lub sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych w dowolnym momencie. Możesz zaktualizować swoje preferencje przetwarzania danych i przeciwstawić się im, odwiedzając centrum preferencji CoExpert lub centrum preferencji COMAP.
COMAP traktuje wszystkie skargi dotyczące prywatności poważnie, a każda skarga zostanie oceniona przez kompetentną osobę w celu szybkiego i sprawnego rozwiązania każdej sprawy. W trakcie tego procesu staramy się o współpracę, prosząc o dostarczenie nam wszelkich istotnych informacji, których możemy potrzebować.

O autorach

Witryna została zaprojektowana przez COMAP Group (www.comap-group.com).
Zaprojektowane, stworzone i opracowane przez: Mayflower, doradztwo w zakresie marketingu i komunikacji (www.agencemayflower.fr).

Crédits photos

COMAP, Pegler Yorkshire, Meibes, Broen, Shutterstock, De Wolf Images, Getty Images, Joris Bellenger, Studio N. Bouchut, G. BALY pour COMAP.