Reach spełnienie

Zgodnie z europejskim rozporządzeniem REACH (ART 33.1) i listą nr. 1907/2006 zaktualizowany 27 czerwca 2018 roku, musimy poinformować rynek, że nasze produkty wykonane ze stopów miedzi (miedzi lub brązu) zawierają więcej niż 0,1% ołowiu.

Nie ma to żadnego wpływu na właściwości kompatybilności z wodą wodociągową (przeznaczoną do spożycia przez ludzi) dla produktów z zakresu, którego dotyczy niniejszy wniosek. Ta nieruchomość pozostaje pod wyłącznym nadzorem lokalnych przepisów zdrowotnych każdego kraju, których przestrzeganie jest obowiązkowe i do których odnosimy się ściśle.