Placówki służby zdrowia

Placówki służby zdrowia są podobne do hoteli pod względem konstrukcyjnym: powierzchnie do zakwaterowywania gości/pacjentów istnieją obok stref technicznych. Natomiast wymagania sanitarno-higieniczne są o wiele bardziej wymagające. To samo można powiedzieć o wymaganiach w stosunku do ogrzewania, klimatyzacji i zaopatrzenia w wodę.
Gdy regulacja temperatury odbywa się jedynie przy pomocy ogrzewania, grzejniki są generalnie wyposażone w głowice z małymi otworkami w celu ograniczenia dostępu kurzu, a tym samym zanieczyszczeń. W przypadku urządzeń klimatyzacyjnych bierze się pod uwagę przepisy higieniczne wraz dodatkowymi środkami ostrożności związanymi z filtracją, co daje pozytywne lub negatywne skutki dla ciśnienia powietrza w salach szpitalnych. Projekt systemu wodociągowego musi brać pod uwagę zachowanie absolutnej higieny. Systematycznie do obiegów dodawane są wymagania odnośnie dezynfekcji chemicznej i termiczne. Celem jest uniknięcie namnażania się bakterii (w szczególności bakterii Legionella).
Oprócz tego logika, która jest stosowana jest nieco podobne do inwestycji w powierzchnie handlowe i biurowe. Miejsca przy recepcji, oddziały ostrego dyżuru i podobne przestrzenie są wyposażone w niskotemperaturowe instalacje ogrzewania podłogowego, które doskonale pasują do tych dużych powierzchni.

Placówki służby zdrowia
1
2
3
4
5
6
7
Części źródeł ciepła

Części źródeł ciepła

Kocioł jest umieszczany w specjalnych pomieszczeniach technicznych, na kondygnacji podziemnej lub na poziomie dachu.
Jednostka zewnętrzna grupy chłodniczej jest zazwyczaj umieszczana na poziomie dachu.

Kocioł

Grupa chłodzenia

Instalacje sanitarne

  • Przygotowanie ciepłej wody użytkowej jest generalnie połączone z urządzeniem grzewczym. Aby zagwarantować, że użytkownicy będą mieć zawsze dostęp do c.w.u. w zasobniku c.w.u. o dużej pojemności instaluje się grzałkę.
Sieci pierwotne

Sieci pierwotne

W placówce ochrony zdrowia sieć pierwotna generalnie składa się z kilku pionów zlokalizowanych pomiędzy dwoma pokojami gościnnymi. Są to piony wodociągowe, grzewcze i klimatyzacyjne. Dostęp do pionów odbywa się poprzez przestrzeń pomiędzy pokojami.

Ogrzewanie i klimatyzacja

Instalacje sanitarne

Obowiązkowe zabiegi dezynfekcji chemicznej, powiązane ze znaczącym podwyższeniem temperatury, zasadniczo powodują wymóg stosowania stali nierdzewnej o to żeby instalacje mogłyby być długo eksploatowane. Aby spełnić wymagania sanitarne niezbędne są pętle wodne.

Punkty styku

Punkty styku

Tak jak w hotelarstwie i budownictwie biurowym punkt styku jest zazwyczaj instalowany po prostu poprzez podłączenie do pionu na każdym piętrze w celu zasilania obiegów poziomych i rozgałęzień dystrybucyjnych.

Równoważenie

Równoważenie

Sieci wtórne

Sieci wtórne

W szpitalnictwie, wtórne sieci grzewcze i klimatyzacyjne są zazwyczaj umieszczane w kanałach, biegnących w suficie.

Ogrzewanie i klimatyzacja (w kanale)

Grzejniki

Woda

Regulacja i części dla emiterów ciepła

Regulacja i części dla emiterów ciepła

Grzejniki

Klimakonwektory

  • Regulacja i równoważenie emiterów można zrealizować przy pomocy zaworów regulujących Ballorex, niezależnych od ciśnienia (PICV), kontrolowanych przez głowice elektrotermalne  (model actumod lub model actu wł. /wył., w zależności od potrzebnego typu regulacji). Scentralizowany system zarządzania technicznego (CTM)steruje całą instalacją.
Qualité de l'eau en milieu hospitalier

Uzdatnianie wody i jakość

W szpitalach i placówkach służby zdrowia, przede wszystkich musi być zagwarantowana czystość sieci w celu powstrzymania procesu namnażania bakterii.

  • W celu ochrony urządzeń zainstalowanie zbiornika COMAP do zbierania osadu kanalizacyjnego kończy wstępne wyposażenie w zbiornik magazynowy, o dużej pojemności, w obiegu pierwotnym. Rozwiązanie to gwarantuje, że nieczystości z obiegu grzewczego, pracującego w pętli, nie będą podlegały recyrkulacji. Zagrożenie całkowitą lub częściową blokadą, a także przedwczesną korozją, spowodowaną wietrzeniem różnicowym, jest ograniczone.
  • W zależności od stopnia twardości wody, instalacja wodociągowa może być wykonana z uwzględnieniem zbiornika do zmiękczania wody COMAP o dużej pojemności. Zbiornik ten może być zainstalowany, aby uniknąć awarii spowodowanych osadami wapnia. Wymagane jest wykonywania zabiegów utrzymaniowych w sposób regularny, staranny i udokumentowany.
  • Do instalacji zaopatrzenia w zimną i ciepłą wodę można podłączyć generator promieniowania UV- C COMAP w celu usunięcia wszystkich zarazków, które pozostały w wodzie. Dodatkowo sieci te mogą być dezynfekowane w czasie okresowych dezynfekcji przy użyciu wysokiej temperatury.Jeżeli chodzi o żywotność maszyn i urządzeń to preferowane są zabiegi dezynfekcyjne przy użyciu promieniowania UV, a nie przy pomocy środków chemicznych.

1Części źródeł ciepła

W celu podłączenia wytwórców energii do sieci przesyłowych oraz zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa systemu.

Więcej informacji

Części źródeł ciepła

Kocioł jest umieszczany w specjalnych pomieszczeniach technicznych, na kondygnacji podziemnej lub na poziomie dachu.
Jednostka zewnętrzna grupy chłodniczej jest zazwyczaj umieszczana na poziomie dachu.

Kocioł

Grupa chłodzenia

Instalacje sanitarne

  • Przygotowanie ciepłej wody użytkowej jest generalnie połączone z urządzeniem grzewczym. Aby zagwarantować, że użytkownicy będą mieć zawsze dostęp do c.w.u. w zasobniku c.w.u. o dużej pojemności instaluje się grzałkę.

2Sieci pierwotne

Ich celem jest przesyłanie energii z jednego lub wielu źródeł ciepła to pozostałych elementów systemu.

Więcej informacji

Sieci pierwotne

W placówce ochrony zdrowia sieć pierwotna generalnie składa się z kilku pionów zlokalizowanych pomiędzy dwoma pokojami gościnnymi. Są to piony wodociągowe, grzewcze i klimatyzacyjne. Dostęp do pionów odbywa się poprzez przestrzeń pomiędzy pokojami.

Ogrzewanie i klimatyzacja

Instalacje sanitarne

Obowiązkowe zabiegi dezynfekcji chemicznej, powiązane ze znaczącym podwyższeniem temperatury, zasadniczo powodują wymóg stosowania stali nierdzewnej o to żeby instalacje mogłyby być długo eksploatowane. Aby spełnić wymagania sanitarne niezbędne są pętle wodne.

3Punkty styku

Dystrybucja i rozdział przepływów w sieci.

Więcej informacji

Punkty styku

Tak jak w hotelarstwie i budownictwie biurowym punkt styku jest zazwyczaj instalowany po prostu poprzez podłączenie do pionu na każdym piętrze w celu zasilania obiegów poziomych i rozgałęzień dystrybucyjnych.

4Równoważenie

W celu kontrolowania przepływów i zapewniania optymalnej dystrybucji w całej sieci.

Więcej informacji

Równoważenie

5Sieci wtórne

W celu zasilanie wszystkich emiterów ciepła i odbiorników wody.

Więcej informacji

Sieci wtórne

W szpitalnictwie, wtórne sieci grzewcze i klimatyzacyjne są zazwyczaj umieszczane w kanałach, biegnących w suficie.

Ogrzewanie i klimatyzacja (w kanale)

Grzejniki

Woda

6Regulacja i części dla emiterów ciepła

W celu regulowania przepływu w instalacji oraz zapewnienia pożądanego poziomu komfortu cieplnego w każdym pokoju.

Więcej informacji

Regulacja i części dla emiterów ciepła

Grzejniki

Klimakonwektory

  • Regulacja i równoważenie emiterów można zrealizować przy pomocy zaworów regulujących Ballorex, niezależnych od ciśnienia (PICV), kontrolowanych przez głowice elektrotermalne  (model actumod lub model actu wł. /wył., w zależności od potrzebnego typu regulacji). Scentralizowany system zarządzania technicznego (CTM)steruje całą instalacją.

7Uzdatnianie wody i jakość

W celu długofalowego zabezpieczenia systemu i zapewnienia optymalnej jakości wody

Więcej informacji

Uzdatnianie wody i jakość

W szpitalach i placówkach służby zdrowia, przede wszystkich musi być zagwarantowana czystość sieci w celu powstrzymania procesu namnażania bakterii.

  • W celu ochrony urządzeń zainstalowanie zbiornika COMAP do zbierania osadu kanalizacyjnego kończy wstępne wyposażenie w zbiornik magazynowy, o dużej pojemności, w obiegu pierwotnym. Rozwiązanie to gwarantuje, że nieczystości z obiegu grzewczego, pracującego w pętli, nie będą podlegały recyrkulacji. Zagrożenie całkowitą lub częściową blokadą, a także przedwczesną korozją, spowodowaną wietrzeniem różnicowym, jest ograniczone.
  • W zależności od stopnia twardości wody, instalacja wodociągowa może być wykonana z uwzględnieniem zbiornika do zmiękczania wody COMAP o dużej pojemności. Zbiornik ten może być zainstalowany, aby uniknąć awarii spowodowanych osadami wapnia. Wymagane jest wykonywania zabiegów utrzymaniowych w sposób regularny, staranny i udokumentowany.
  • Do instalacji zaopatrzenia w zimną i ciepłą wodę można podłączyć generator promieniowania UV- C COMAP w celu usunięcia wszystkich zarazków, które pozostały w wodzie. Dodatkowo sieci te mogą być dezynfekowane w czasie okresowych dezynfekcji przy użyciu wysokiej temperatury.Jeżeli chodzi o żywotność maszyn i urządzeń to preferowane są zabiegi dezynfekcyjne przy użyciu promieniowania UV, a nie przy pomocy środków chemicznych.