Obiekty biurowe

W przypadku projektów realizowanych w sektorze usług, klimakonwektory oraz konwekcyjne systemy HVAC stanowią większość źródeł grzewczych i klimatyzacyjnych. Klimatyzacja jest głównym czynnikiem branym pod uwagę przy projektowaniu całej instalacji. Zaopatrzenie w wodę jest to mniejszy powód do obaw, ponieważ sieci zapewniają podstawowe zaopatrzenie w zimną wodę, natomiast w każdym bloku/systemie wodnym c.w.u. jest wytwarzana lokalnie.

Pomieszczenia biurowe
1
2
3
4
5
6
7
Equipement des générateurs

Części źródeł ciepła

W budownictwie biurowym kocioł grzewczy umieszcza się generalnie na kondygnacjach podziemnych. Agregaty chłodnicze wytwarzające wodę lodową lub pompy ciepła dużej mocy łącznie z pompami ciepła pracującymi w cyklu absorpcyjnym umieszczane są na dachu w specjalnej strefie technicznej. Obsługują one emitery ciepła oraz stacje uzdatniania powietrza.

Dystrybucję można rozwiązać na kilka sposobów w budynkach biurowych. Tutaj przedstawiono dwururowy system sufitowy, dwukablowy, z funkcją przełączenia. Można zastosować alternatywne konfiguracje (dwie rury przełączenie, cztery rury itd.)

Kocioł /Agregat chłodniczy

Réseaux primaires

Sieci pierwotne

Klimatyzacja

Instalacje sanitarne

Interface

Punkty styku

W budownictwie biurowym punkt styku jest zazwyczaj instalowany poprzez po prostu podłączenie do pionu na każdym piętrze w celu zasilania obiegów poziomych i rozgałęzień dystrybucyjnych. Do obsługi tej funkcji nie zaprojektowano specjalnej części.

Équilibrage du réseau

Równoważenie

 • W pierwotnym obiegu grzewczym, można zainstalować odpowiednie zawory Ballorex 750B dla nominalnej średnicy obiegu.
 • W pionie klimatyzacyjnym można zainstalować właściwe zawory Ballorex 750B lub 750B (w zależności od złączek) dla średnicy nominalnej pętli.
 • We wtórnym obiegu klimatyzacyjnym można zainstalować zawory regulujące ciśnienia różnicowego Ballorex Delta (DPCV).
Réseau secondaire

Sieci wtórne

Klimakonwektory

Woda

 • Przygotowanie c.w.u. można zindywidualizować w ramach każdego bloku z systemem wodnym oraz dla każdego piętra. Lecz generator o większej mocy może zaopatrywać jednocześnie całe piętro oraz piętro powyżej. Dystrybucję można wykonać stosując rurę COMAP BetaPEX (Ø 12) oraz złączki zaprasowywane PexPress.
Regulacja i części dla emiterów ciepła

Regulacja i części dla emiterów ciepła

Klimakonwektory  

 • Regulacja i równoważenie emiterów można zrealizować przy pomocy zaworów regulujących Ballorex, niezależnych od ciśnienia (PICV), kontrolowanych przez głowice elektrotermalne  (model actumod lub model actu wł. /wył., w zależności od potrzebnego typu regulacji). Scentralizowany system zarządzanie technicznego (CTM) steruje całą instalacją.
Uzdatnianie wody i jakość

Uzdatnianie wody i jakość

W budynku biurowym, jakość wody ma podstawowe znaczenie dla długiej eksploatacji sieci, lecz również dla użytkowników powierzchni biurowych, którzy używają i piją wodę.

 • W budownictwie biurowym zainstalowanie zbiornika COMAP do zbierania osadu kanalizacyjnego kończy wstępne wyposażenie w zbiornik magazynowy o dużej pojemności w obiegu pierwotnym. Rozwiązanie to gwarantuje, że nieczystości z obiegu grzewczego, pracującego w pętli, nie będą podlegały recyrkulacji. Zagrożenie całkowitą lub częściową blokadą, a także przedwczesną korozją, spowodowaną wietrzeniem różnicowym, jest ograniczone.

W zależności od stopnia twardości wody, można zainstalować dużej pojemności zbiornik COMAP do zmiękczania wody, aby zapobiec usterce spowodowanej nagromadzeniem się osadów wapnia.

1Części źródeł ciepła

W celu podłączenia wytwórców energii do sieci przesyłowych oraz zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa systemu.

Więcej informacji

Części źródeł ciepła

W budownictwie biurowym kocioł grzewczy umieszcza się generalnie na kondygnacjach podziemnych. Agregaty chłodnicze wytwarzające wodę lodową lub pompy ciepła dużej mocy łącznie z pompami ciepła pracującymi w cyklu absorpcyjnym umieszczane są na dachu w specjalnej strefie technicznej. Obsługują one emitery ciepła oraz stacje uzdatniania powietrza.

Dystrybucję można rozwiązać na kilka sposobów w budynkach biurowych. Tutaj przedstawiono dwururowy system sufitowy, dwukablowy, z funkcją przełączenia. Można zastosować alternatywne konfiguracje (dwie rury przełączenie, cztery rury itd.)

Kocioł /Agregat chłodniczy

2Sieci pierwotne

Ich celem jest przesyłanie energii z jednego lub wielu źródeł ciepła to pozostałych elementów systemu.

Więcej informacji

Sieci pierwotne

Klimatyzacja

Instalacje sanitarne

3Punkty styku

Dystrybucja i rozdział przepływów w sieci.

Więcej informacji

Punkty styku

W budownictwie biurowym punkt styku jest zazwyczaj instalowany poprzez po prostu podłączenie do pionu na każdym piętrze w celu zasilania obiegów poziomych i rozgałęzień dystrybucyjnych. Do obsługi tej funkcji nie zaprojektowano specjalnej części.

4Równoważenie

W celu kontrolowania przepływów i zapewniania optymalnej dystrybucji w całej sieci.

Więcej informacji

Równoważenie

 • W pierwotnym obiegu grzewczym, można zainstalować odpowiednie zawory Ballorex 750B dla nominalnej średnicy obiegu.
 • W pionie klimatyzacyjnym można zainstalować właściwe zawory Ballorex 750B lub 750B (w zależności od złączek) dla średnicy nominalnej pętli.
 • We wtórnym obiegu klimatyzacyjnym można zainstalować zawory regulujące ciśnienia różnicowego Ballorex Delta (DPCV).

5Sieci wtórne

W celu zasilania wszystkich emiterów ciepła i odbiorników wody pitnej.

Więcej informacji

Sieci wtórne

Klimakonwektory

Woda

 • Przygotowanie c.w.u. można zindywidualizować w ramach każdego bloku z systemem wodnym oraz dla każdego piętra. Lecz generator o większej mocy może zaopatrywać jednocześnie całe piętro oraz piętro powyżej. Dystrybucję można wykonać stosując rurę COMAP BetaPEX (Ø 12) oraz złączki zaprasowywane PexPress.

6Regulacja i części dla emiterów ciepła

W celu regulowania przepływu w instalacji oraz zapewnienia pożądanego poziomu komfortu cieplnego w każdym pokoju.

Więcej informacji

Regulacja i części dla emiterów ciepła

Klimakonwektory  

 • Regulacja i równoważenie emiterów można zrealizować przy pomocy zaworów regulujących Ballorex, niezależnych od ciśnienia (PICV), kontrolowanych przez głowice elektrotermalne  (model actumod lub model actu wł. /wył., w zależności od potrzebnego typu regulacji). Scentralizowany system zarządzanie technicznego (CTM) steruje całą instalacją.

7Uzdatnianie wody i jakość

W celu długofalowego zabezpieczenia systemu i zapewnienia optymalnej jakości wody

Więcej informacji

Uzdatnianie wody i jakość

W budynku biurowym, jakość wody ma podstawowe znaczenie dla długiej eksploatacji sieci, lecz również dla użytkowników powierzchni biurowych, którzy używają i piją wodę.

 • W budownictwie biurowym zainstalowanie zbiornika COMAP do zbierania osadu kanalizacyjnego kończy wstępne wyposażenie w zbiornik magazynowy o dużej pojemności w obiegu pierwotnym. Rozwiązanie to gwarantuje, że nieczystości z obiegu grzewczego, pracującego w pętli, nie będą podlegały recyrkulacji. Zagrożenie całkowitą lub częściową blokadą, a także przedwczesną korozją, spowodowaną wietrzeniem różnicowym, jest ograniczone.

W zależności od stopnia twardości wody, można zainstalować dużej pojemności zbiornik COMAP do zmiękczania wody, aby zapobiec usterce spowodowanej nagromadzeniem się osadów wapnia.