Niskoprofilowy system - Dry

Niskoprofilowy system Biofloor Dry

System niskoprofilowy Dry składa się z płyty izolacyjnej oraz profilu metalowego, który umieszczany jest w panelach izolacyjnych w fabrycznie wyżłobionych rowkach. Aby zapobiec pociąganiu wilgoci należy położyć folię przeciwwilgociową na płytę, na którą będzie można położyć podłogę. Można również w pierwszej kolejności położyć płyty Fermacell®, aby zwiększyć stabilność.

System Dry jest idealnym rozwiązaniem do dostosowania w projektach renowacyjnych dzięki niewielkiej wysokości panelu, która wynosi zaledwie 25 mm oraz z tego powodu, że nie trzeba wykonywać wylewki.

1. Beton konstrukcyjny
2. Wylewka uszczelniająca z rurkami systemowymi
3. Izolacja zgodnie z normą (nowa inwestycja)
4. Płyta systemu Dry (2,5 cm) z elementami zakręcającymi
5. Rura Multiskin, BetaSKIN 14 x 2 mm
6. Folia przeciwwilgociowa lub folia z rastrem
7. Brzegowa taśma izolacyjna
8. Wylewka do instalacji grzewczych (tradycyjna lub anhydryt) lub materiał na podłogę (w przypadku renowacji)
9. Materiał na podłogę (klepka, płytki ceramiczne, polimerobeton itd.) w przypadku nowych inwestycji

Zalety niskoprofilowego systemu Dry

Doskonałe parametry

  • Mała bezwładność spowodowana metalowymi płytami dyfuzyjnymi oraz brakiem wylewki gwarantuje optymalne rozprowadzanie ciepła.
  • Brak wymagań odnośnie grubości: instalacja może już być kładziona począwszy od 3 cm, bez uwzględniania grubości podłogi.
  • Natychmiastowy efekt: Gdy tylko instalacja zostanie zamontowana, podłoga jest gotowa do przyjmowania obciążeń.
  • Wielorakie zastosowania: Opisywany tutaj system jest również idealny do instalacji ogrzewania ściennego.

‎‎‎‎‎‎‎Łatwa instalacja

  • Płyty należy położyć bezpośrednio na istniejącej podłodze.
  • ‎‎‎Łatwa instalacja: elementy systemu są lekkie.
  • Możliwość dostosowania systemu do wszystkich projektów wykonania instalacji rurowych: dzięki łukom rurowym 180°, rura grzejna może być położona w kształcie krzywej, spirali lub po przekątnej.
  • Czystość na miejscu instalacji: nie ma potrzeby wykonywania wylewki.