Hotele

W hotelarstwie stosowane są wymagania, które tak naprawdę stanowią sumę wymagań z budownictwa wielorodzinnego i budownictwa biurowego. Industrializacja, prefabrykacja, oszczędności czasowe oraz gwarancja sprawności energetycznej są coraz ważniejsze ponieważ projekty są często powielane przez duże firmy, których projekty mają wysoce znormalizowane specyfikacje.
W hotelarstwie preferowane są dwa rozwiązania z zakresu dwururowych systemów grzewczych i klimatyzacyjnych: klimakonwektory podwieszone pod sufitem (zainstalowane w podsufitce) lub systemy kanałowe. Zgodnie z obecnie stosowaną praktyką każdym pokoju gościnnym instaluje się indywidualne termometry.
Można również zainstalować systemy czterorurowe, aby bardziej precyzyjnie spełnić oczekiwania gości hotelu odnośnie komfortu. Instalacje wodociągowe są zazwyczaj wysokoprzepływowe (zwiększony współczynnik jednoczesności) w celu skrócenia czasu oczekiwania i zagwarantowania stabilnej temperatury wody.

W przypadku pozostałych punktów systemu, logik wykonania jest częstokroć taka sama jak w przypadku powierzchni biurowych czy handlowych.

Les établissements hôteliers
1
2
3
4
5
6
7
Equipement des générateurs d'énergie COMAP

Części źródeł ciepła

Kocioł jest umieszczany w specjalnych pomieszczeniach technicznych, na kondygnacji podziemnej lub na poziomie dachu.
Jednostka zewnętrzna grupy chłodzenia jest zazwyczaj umieszczana na dachu, zawsze w wydzielonej strefie technicznej.

Kocioł

Grupa chłodzenia

Instalacje sanitarne

  • Przygotowanie ciepłej wody użytkowej jest generalnie połączone z urządzeniem grzewczym. Aby zagwarantować, że goście hotelowi będą mieć zawsze dostęp do c.w.u. (zwłaszcza w godzinach szczytowego zużycia), w zasobniku c.w.u. o dużej pojemności instaluje się grzałkę.
Sieci pierwotne

Sieci pierwotne

W hotelu sieć pierwotna generalnie składa się z kilku pionów zlokalizowanych pomiędzy dwoma pokojami gościnnymi. Są to piony wodociągowe, grzewcze i klimatyzacyjne. Dostęp do pionów odbywa się poprzez przestrzeń pomiędzy pokojami.

Ogrzewanie i klimatyzacja

Instalacje sanitarne

Punkty styku

Punkty styku

W hotelarstwie tak jak w budownictwie biurowym punkt styku jest zazwyczaj instalowany po prostu poprzez podłączenie do pionu na każdym piętrze w celu zasilania obiegów poziomych i rozgałęzień dystrybucyjnych.

Równoważenie

Sieci wtórne

Sieci wtórne

W hotelarstwie, wtórne sieci grzewcze i klimatyzacyjne są zazwyczaj umieszczane w kanałach, biegnących w suficie. Estetyka może być ważnym kryterium w przypadku wtórnych sieci wodociągowych w zależności od tego czy są one zabudowane czy też nie.

Ogrzewanie i klimatyzacja (w kanale)

Woda

Regulacja i części dla emiterów ciepła

Regulacja i części dla emiterów ciepła

W hotelarstwie, ten punkt instalacji jest zazwyczaj umieszczany w kanałach w suficie lub na ścianie w postaci klimakonwektora.

  • Regulacja i równoważenie emiterów można zrealizować przy pomocy zaworów regulujących Ballorex, niezależnych od ciśnienia (PICV), kontrolowanych przez głowice elektrotermalne  (model actumod lub model actu wł. /wył., w zależności od potrzebnego typu regulacji). Scentralizowany system zarządzania technicznego (CTM) steruje całą instalacją.
Uzdatnianie wody i jakość

Uzdatnianie wody i jakość

W hotelach jakość wody jest jedną z części składowych komfortu oferowanego gościom, a w szczególności jakość wody do kąpieli. Równie ważne jest to, aby systemy i instalacje miały długie okresy eksploatacji.

  • W celu ochrony urządzeń zainstalowanie zbiornika COMAP do zbierania osadu kanalizacyjnego kończy wstępne wyposażenie w zbiornik magazynowy o dużej pojemności w obiegu pierwotnym. Rozwiązanie to gwarantuje, że nieczystości z obiegu grzewczego, pracującego w pętli, nie będą podlegały recyrkulacji. Zagrożenie całkowitą lub częściową blokadą, a także przedwczesną korozją, spowodowaną wietrzeniem różnicowym, jest ograniczone.
  • W zależności od stopnia twardości wody, można zainstalować dużej pojemności zbiornik COMAP do zmiękczania wody, aby zapobiec usterce spowodowanej nagromadzeniem się osadów wapnia. Dostarcza on również wysokiej jakości wodę dla gości hotelowych, która jest przyjemna w użyciu i nadaje się również do spożycia.

1Części źródeł ciepła

W celu podłączenia wytwórców energii do sieci przesyłowych oraz zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo systemu.

Więcej informacji

Części źródeł ciepła

Kocioł jest umieszczany w specjalnych pomieszczeniach technicznych, na kondygnacji podziemnej lub na poziomie dachu.
Jednostka zewnętrzna grupy chłodzenia jest zazwyczaj umieszczana na dachu, zawsze w wydzielonej strefie technicznej.

Kocioł

Grupa chłodzenia

Instalacje sanitarne

  • Przygotowanie ciepłej wody użytkowej jest generalnie połączone z urządzeniem grzewczym. Aby zagwarantować, że goście hotelowi będą mieć zawsze dostęp do c.w.u. (zwłaszcza w godzinach szczytowego zużycia), w zasobniku c.w.u. o dużej pojemności instaluje się grzałkę.

2Sieci pierwotne

Ich celem jest przesyłanie energii z jednego lub wielu źródeł ciepła to pozostałych elementów systemu.

Więcej informacji

Sieci pierwotne

W hotelu sieć pierwotna generalnie składa się z kilku pionów zlokalizowanych pomiędzy dwoma pokojami gościnnymi. Są to piony wodociągowe, grzewcze i klimatyzacyjne. Dostęp do pionów odbywa się poprzez przestrzeń pomiędzy pokojami.

Ogrzewanie i klimatyzacja

Instalacje sanitarne

3Punkty styku

Dystrybucja i rozdział przepływów w sieci.

Więcej informacji

Punkty styku

W hotelarstwie tak jak w budownictwie biurowym punkt styku jest zazwyczaj instalowany po prostu poprzez podłączenie do pionu na każdym piętrze w celu zasilania obiegów poziomych i rozgałęzień dystrybucyjnych.

4Równoważenie

W celu kontrolowania przepływów i zapewniania optymalnej dystrybucji w całej sieci.

Więcej informacji

Równoważenie

5Sieci wtórne

W celu zasilanie wszystkich emiterów ciepła i odbiorników wody.

Więcej informacji

Sieci wtórne

W hotelarstwie, wtórne sieci grzewcze i klimatyzacyjne są zazwyczaj umieszczane w kanałach, biegnących w suficie. Estetyka może być ważnym kryterium w przypadku wtórnych sieci wodociągowych w zależności od tego czy są one zabudowane czy też nie.

Ogrzewanie i klimatyzacja (w kanale)

Woda

6Regulacja i części dla emiterów ciepła

W celu regulowania przepływu w instalacji oraz zapewnienia pożądanego poziomu komfortu cieplnego w każdym pokoju.

Więcej informacji

Regulacja i części dla emiterów ciepła

W hotelarstwie, ten punkt instalacji jest zazwyczaj umieszczany w kanałach w suficie lub na ścianie w postaci klimakonwektora.

  • Regulacja i równoważenie emiterów można zrealizować przy pomocy zaworów regulujących Ballorex, niezależnych od ciśnienia (PICV), kontrolowanych przez głowice elektrotermalne  (model actumod lub model actu wł. /wył., w zależności od potrzebnego typu regulacji). Scentralizowany system zarządzania technicznego (CTM) steruje całą instalacją.

7Uzdatnianie wody i jakość

W celu długofalowego zabezpieczenia systemu i zapewnienia optymalnej jakości wody

Więcej informacji

Uzdatnianie wody i jakość

W hotelach jakość wody jest jedną z części składowych komfortu oferowanego gościom, a w szczególności jakość wody do kąpieli. Równie ważne jest to, aby systemy i instalacje miały długie okresy eksploatacji.

  • W celu ochrony urządzeń zainstalowanie zbiornika COMAP do zbierania osadu kanalizacyjnego kończy wstępne wyposażenie w zbiornik magazynowy o dużej pojemności w obiegu pierwotnym. Rozwiązanie to gwarantuje, że nieczystości z obiegu grzewczego, pracującego w pętli, nie będą podlegały recyrkulacji. Zagrożenie całkowitą lub częściową blokadą, a także przedwczesną korozją, spowodowaną wietrzeniem różnicowym, jest ograniczone.
  • W zależności od stopnia twardości wody, można zainstalować dużej pojemności zbiornik COMAP do zmiękczania wody, aby zapobiec usterce spowodowanej nagromadzeniem się osadów wapnia. Dostarcza on również wysokiej jakości wodę dla gości hotelowych, która jest przyjemna w użyciu i nadaje się również do spożycia.