W jaki sposób obniżyć zużycie energii w budynku wielorodzinnym, a jednocześnie zwiększyć komfort cieplny jego mieszkańców?

Równoważenie! Zawory równoważące rozdzielają przepływ do właściwego miejsce w obiegu. System można zaprojektować dokładnie na wymiar, dzięki czemu zostaną wyeliminowane określone koszty spowodowane przewymiarowaniem elementów składowych np. koszty pomp.
Jednocześnie spadnie zużycie energii, a także hałas powodowany zbyt szybką cyrkulacją wody. W domach źródła ciepła otrzymają właściwy przepływ i będą funkcjonować optymalnie, zapewniają mieszkańcom wyższy komfort cieplny.

Dowiedz się więcej na temat rozwiązań równoważących COMAP


Powrót do pytań