Kiedy pojawia się ciągły przeciek w zabezpieczeniu?

Ciągły przeciek może być spowodowany dwoma rodzajami usterek :

a/ Obecność ciała obcego, które uniemożliwia zamknięcie zaworu. 
W czasie prac na instalacji na membranę kauczukową zaworu mogą dostać się drobinki piasku, osadu wapiennego lub wiórów miedzianych lub kawałków lutu, co powoduje utratę wodoszczelności przez zawór. Jeżeli cząsteczka zanieczyszczeń nie przylega solidnie do podłoże postaraj się ją usunąć otwierając przycisk zaworu bezpieczeństwa aż do samego końca; jeżeli to nie zadziała, wtedy tylko zawodowy instalator będzie w stanie rozebrać zawór przy pomocy specjalnego narzędzia i wyczyścić membranę. 

b/ Woda powodująca korozję lub woda żrąca powodująca niepowetowane uszkodzenie zabezpieczenia. 
Jeżeli korozję spowodowała niska jakość wody (patrz francuski kodeks budowlany DTU  60.1), wtedy należy wymienić zabezpieczenie. Dlatego też usilnie zalecamy, aby instalować zabezpieczenie z gniazdem ze stali nierdzewnej.

Więcej informacji na temat urządzeń sanitarnych COMAP oraz sprzętu budowlanego


Powrót do pytań