Jakie profile do zaprasowywania stosuje się w rozwiązaniach COMAP?

Typ zaprasowywania zależy od materiału :

  • Typ TH stosowany do systemu SkinPress, stosowanego z rurami wielowarstwowymi oraz złączkami zaprasowywanymi (typ THL dla elementów o średnicy 32 mm)
  • Typ CO do rur PexPress PEX oraz złączek 
  • Typ V (od 12 mm do 54 mm) oraz typ M (od 76.1 mm do 108 mm) dla systemu SudoPress dla rur miedzianych i złączek.
  • Typ M dla rur i złączek ze stali węglowej.  
  • Typ M dla rur oraz złączek ze stali nierdzewnej.

Aby dowiedzieć się więcej nt. rozwiązań COMAP w zakresie połączeń (patrz sekcja pt. "Połączenia" w rozdziale pt. "Rozwiązania")


Powrót do pytań