Jak wybrać właściwy zawór równoważący COMAP?

    Asortyment produktów statycznych (750) Produkty Dynamic (750PICV) Delta (DPCV)

ZASTOSOWANIA DO INSTALACJI GRZEWCZYCH I GORĄCEJ WODY

Pojedyncza rura, z zaworami termostatycznymi lub bez

ZALECANE do stosowania w pionach zasilających

AKCEPTOWALNE w pionach zasilających

 

Podwójna rura z zaworami termostatycznymi

AKCEPTOWALNE w pionach zasilających  

ZALECANE do stosowania w pionach zasilających

Podwójna rura z zaworami ręcznymi

ZALECANE do stosowania w pionach zasilających   ZALECANE do stosowania w pionach zasilających

ZASTOSOWANIE W INSTALACJACH SANITARNYCH

Ciepła woda użytkowa (c.w.u.)

AKCEPTOWALNE w pionach zasilających

   

ZASTOSOWANIE W INSTALACJACH GRZEWCZYCH, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI (klimakonwektorach, chłodnice, niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe, centrale wentylacyjne itd..)

Pompy o stałej prędkości

AKCEPTOWALNE w pionach zasilających

ZALECANE do stosowania w pionach zasilających  

Pompy o zmiennej prędkości

  ZALECANE do stosowania w pionach zasilających ZALECANE do stosowania w pionach zasilających

 

Dowiedz się więcej na temat rozwiązań równoważących COMAP


Powrót do pytań