Czy zainstalowanie reduktora ciśnienia pozwoli zabezpieczeniu funkcjonować prawidłowo?

Zabezpieczenia COMAP otwierają się i spuszczają wodę gdy tylko ciśnienie przekroczy granicę 7 bar. Jeżeli ciśnienie w instalacji zimnej wody przekroczy 7 bar, to należy zainstalować reduktor ciśnienia, by zabezpieczenie mogło działać prawidłowo.
Jeżeli zabezpieczenie przecieka, szczególnie w okresach niewielkiego wykorzystania, należy sprawdzić wodoszczelność reduktora ciśnienia. 

 


Powrót do pytań