Czy wymagane jest odbycie szkolenia, aby zdobyć uprawnienia do montażu instalacji gazowych ze złączkami zaprasowywanymi do rur miedzianych?


Powrót do pytań