Czy wszystkie typy instalacji można zrównoważyć?

System równoważenia COMAP można stosować we wszystkich instalacjach grzewczych, chłodzących i klimatyzacyjnych, w sieciach usługowych, a także w budownictwie wielorodzinnym. Zawory równoważące również mają swój udział w prawidłowym funkcjonowaniu systemu c.w.u oraz wody zimnej. Systemy te ułatwiają instalację obiegów cyrkulacyjnych i pozwalają wyeliminować martwe odcinki, które mogą stworzyć sprzyjające warunki do rozwoju bakterii Legionella.

Więcej informacji nt. elementów przeciwbakteryjnych 

Dowiedz się więcej na temat rozwiązań równoważących COMAP
 


Powrót do pytań