Czy regulatory różnicy ciśnienia stosuje się tylko w systemach grzewczych?

Zawór ciśnienia różnicowego COMAP 872 zalecane jest do stosowania w instalacjach wody lodowej o zmiennym przepływie. Zawór ten omija część przepływu gdy zawór jest zamknięty, ograniczając maksymalne ciśnienie różnicowe wytarzane przez pompę.

Więcej informacji nt. regulatorów różnicy ciśnienia COMAP


Powrót do pytań