Czy można zrównoważyć zawór ręczny?

Tak można stosując zawór ręczny COMAP o podwójnej regulacji. Zawór ten pozwala regulować przepływ, a także umożliwia regulację temperatury. Niezbędna jest regulacja zgodna z potrzebami grzejnika, z zastosowaniem wykresów dostarczonych przez COMAP.

Jeżeli zostanie zainstalowany zawór z pojedynczą regulacją, równoważenie wykonuje się przy pomocy zaworu odcinającego, który jest również zainstalowany w grzejniku.

Więcej informacji nt. zaworów ręcznych

Więcej informacji nt. rozwiązań regulujących i grzewczych COMAP

 


Powrót do pytań