Czy instalacja głowic termostatycznych COMAP pozwala użytkownikom skorzystać z rządowego programu pomocy, jeśli weźmiemy ich wkład w oszczędność energii?

Ponieważ głowice są urządzeniami regulacyjnymi, to zawory termostatyczne COMAP są brane pod uwagę przy obliczaniu ulgi podatkowej z tytułu wydatków poniesionych na ekorozwój w głównym miejscu zamieszania, jeżeli dana osoba jest rezydentem we Francji do celów podatkowych. Uwaga: Przepisy prawa zostały znowelizowane w stosunku do zeznania podatkowego za 2015 rok (w odniesieniu do wydatków poniesionych w 2014 roku).

Więcej informacji nt. ulg podatkowych 

Więcej informacji nt. zaworów termostatycznych
 


Powrót do pytań