Budownictwo wielorodzinne /budownictwo społeczne

Budownictwo wielorodzinne charakteryzują dwa aspekty, które je wyraźnie odróżniają od budownictwa jednorodzinnego: wytwarzanie energii jest zcentralizowane, a na miejscu robót "czynnik czasowy" ma podstawowe znaczenie.
Dla fachowca lub dewelopera celem jest zaoferowanie możliwie jak najlepszego produktu, który jest zgodny z normami mającymi zastosowanie do projektu budowlanego, natomiast stosowane rozwiązanie powinny dawać się łatwo powielać na dużą skalę, w celu utrzymania rentowności. Ponadto pod uwagę są brane takie główne czynniki jak zużycie energii, wygląd oraz łatwość użytkowania produktu

Budownictwo wielorodzinne
1
2
3
4
5
6
7

Części źródeł ciepła

W budownictwie wielorodzinnym kocioł jest umieszczony w pomieszczeniu technicznym do którego wstęp mają tylko fachowcy, które znajduje się w piwnicy lub na poziomie dachu. Może on składać się z jednego generatora, który będzie dostarczać niezbędną moc lub z wielu generatorów, które mogą być połączone ze źródłami energii odnawialnej.

Ogrzewanie

 • Można zainstalować zespół pomp średniej i dużej mocy wraz z rozdzielaczami.

 • Jeżeli instalacja korzysta z gazu ziemnego, to połączenia można wykonać przy pomocy złączek zaprasowywanych COMAP SudoPress do instalacji gazowych (Ø35 lub 42).

Instalacje sanitarne

 • Jeżeli ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. jest zcentralizowane (z użyciem akumulatora) w instalacji stosuje się moduł zabezpieczający COMAP 899, wykonany ze stali nierdzewnej.

 • Nawet jeżeli ciepła woda użytkowa (c.w.u.) jest przygotowywana oddzielnie przy użyciu indywidualnych modułów COMAP [patrz (3)], to nadal w pomieszczeniach technicznych należy umieścić zasobnik c.w.u., aby zagwarantować lokatorom wygodę użytkowania i higienę (zwłaszcza w godzinach szczytowych, gdy jest największe zużycie ciepłej wody).

Sieci pierwotne

W budownictwie wielorodzinnym, wielkość sieci pierwotnych jest bezpośrednio powiązana z metodą przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). W zależności od tego czy przygotowanie c.w.u. jest scentralizowane lub nie, można zastosować różne rozwiązania.

Ogrzewanie

 • Obieg pierwotny (od Ø 42 do 108) oraz piony (od Ø 32 do 76) może być zainstalowany z rurami i złączkami wykonanymi ze stali węglowej. 
  Jeżeli zostanie zastosowany indywidualnych moduł, należy uwzględnić dodatkową moc, która będzie potrzebna dla sieci wody pitnej przy wymiarowaniu pionów w sieci pierwotnej (większa średnica rur).

 • Połączenia z punktami styku można wykonać poprzez bezpośredni montaż szybie technicznym. 
  Jeżeli przygotowanie c.w.u. będzie zcentralizowane, to połączenie pomiędzy punktami styku (tylko ogrzewanie) można wykonać stosując izolowaną rurę BetaPEX w osłonie (Ø 26) oraz złączki zaprasowywane PexPress.

Instalacje sanitarne

 • Piony zimnej wody do celów socjalno-bytowych mogą być wykonane z rury MultiSkin  (od Ø32 do 63) oraz złączek zaprasowywanych MultiSkin dla rur wielowarstwowych
  Jeżeli przygotowanie c.w.u. będzie scentralizowane, to piony ciepłej i zimnej wody pitnej można wykonać stosując tę samą gamę produktów. Obiegi można wykonać stosując izolowaną rurę wielowarstwową lub izolowaną rurę PEX w osłonie.

Punkty styku

W budownictwie wielorodzinnym, tak jak w przypadku wymiarowania sieci pierwotnych, punkty styku są wybierane w zależności od tego czy przygotowanie c.w.u. jest scentralizowane. Z kolei dystrybucja wtórna (przy pomocy prostych rozgałęziaczy lub rozdzielaczy z wbudowanymi modułami regulującymi) zależy od typu zastosowanych emiterów ciepła.

 • Jeżeli zostaną zastosowane indywidualne moduły COMAP i w efekcie przygotowanie c.w.u. zostanie zdecentralizowane, można zainstalować termostatyczne moduły obejściowe na pionach, a także na połączonych odgałęzieniach w celu skrócenia czasu oczekiwania w miejscu użytkowania. 
  Natomiast jeżeli przygotowanie c.w.u. zostanie scentralizowane, można wtedy zainstalować zindywidualizowane moduły centralnego ogrzewania, zwierające liczniki ciepła.
 • W celu zasilenia grzejników, można zainstalować system modułowych rozdzielacz COMAP 9532 z mosiądzu.
 • Aby zasilić niskotemperaturowe instalacje ogrzewania podłogowego (LTUH), można zainstalować system modułowych rozdzielaczy 9000TP. System ten zapewni również regulację przepływu oraz równoważenie obiegów.
 • Do celów dystrybucji c.w.u., można zainstalować system modułowych rozdzielaczy COMAP 9533 z mosiądzu.

Równoważenie

W budownictwie wielorodzinnym, równoważenie jest bardzo ważne aby zapewnić wszystkim mieszkańcom komfort a budynkowi energooszczędność.

Réseau secondaire

Sieci wtórne

W budownictwie wielorodzinnym, koszt produktu i efektywność na budowie są ważnymi kryteriami wyboru rozwiązania, które będzie zastosowane we wtórnych sieciach. Estetyka produktów jest również brana pod uwagę, zgodnie z normami stosowanymi w projekcie.

Ogrzewanie (grzejniki)

Woda

Régulation de la température des éléments de chauffage

Regulacja i części dla emiterów ciepła

W budownictwie wielorodzinnym, koszty produktu i efektywność na placu bodowy są ważnymi kryteriami przy wyborze emiterów ciepła i ich części. Estetyka produktów jest również brana pod uwagę, zgodnie z normami stosowanymi w projekcie.

Niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe (LTUH)

 • Kompletne systemy PLANEA i EXACT pozwoli wykonać całą instalację niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego (LTUH).
 • 9000TP modułowych rozdzielaczy działa jako punkt styku - patrz (2) - a także jako regulacja temperatury w każdym pokoju, dzięki funkcjonalności w postaci bezprzewodowej regulacji.
 • Jeżeli grzejniki są również instalowane to zestaw COMAP 9100 pozwala łatwo zarządzać dwoma sieciami, nawet jeśli w nich są różne temperatury (niskotemperaturowa instalacja podłogowa grzewcza oraz instalacja zasilania grzejników).

Grzejniki

 • Stosując standardowe, poziome grzejniki sieć może być skompletowana przy pomocy zaizolowanej rury COMAP MultiSkin oraz złączek zaprasowywanych MultiSkin na rurze wielowarstwowej.
 • Elementy termostatu COMAP można zainstalować na każdym grzejniku: głowica termostatyczna, taka jak Senso, z możliwością wyboru ulubionego koloru przez użytkownika;  korpus termostatyczny; oraz zawór odcinający  z serii E, z gwintem zewnętrznym, a na koniec złączki zaciskane na rurze wielowarstwowej 839.
  W przypadku sieci wykonanej w 100% z polietylenu sieciowanego (PEX) , instalacja głowicy termostatycznej Senso wymaga zastosowania zestawu do konwersji COMAP 558. 
 • Dla drabinek łazienkowych do podgrzewania ręczników: instalacja jest taka sama, przy czym stosowane są dedykowane korpusy termostatyczne COMAP 445, Seria E oraz złączki 839.
Uzdatnianie wody i jakość

Uzdatnianie wody i jakość

Woda transportuje energię w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Ponadto w budownictwie wielorodzinnym woda jest używana do kompania się, do zmywania, gotowania i do innych celów. Woda podlega również własnemu spożyciu. Dlatego też jakość wody ma znaczenie krytyczne, zarówno dla urządzeń technicznych jak i dla mieszkańców.

 • W budownictwie wielorodzinnym zainstalowanie zbiornika COMAP do zbierania osadu kanalizacyjnego kończy wstępne wyposażenie w zbiornik magazynowy o dużej pojemności na obiegu pierwotnym. Rozwiązanie to gwarantuje, że nieczystości z obiegu grzewczego, pracującego w pętli, nie będą podlegały recyrkulacji.
 • Zagrożenie całkowitą lub częściową blokadą, a także przedwczesną korozją, spowodowaną wietrzeniem różnicowym, jest ograniczone. W zależności od stopnia twardości wody, można zainstalować dużej pojemności zbiornik COMAP do zmiękczania wody, aby zapobiec usterce spowodowanej nagromadzeniem się osadów wapnia.

1Części źródeł ciepła

W celu podłączenia wytwórców energii do sieci przesyłowych oraz zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa systemu.

Więcej informacji

Części źródeł ciepła

W budownictwie wielorodzinnym kocioł jest umieszczony w pomieszczeniu technicznym do którego wstęp mają tylko fachowcy, które znajduje się w piwnicy lub na poziomie dachu. Może on składać się z jednego generatora, który będzie dostarczać niezbędną moc lub z wielu generatorów, które mogą być połączone ze źródłami energii odnawialnej.

Ogrzewanie

 • Można zainstalować zespół pomp średniej i dużej mocy wraz z rozdzielaczami.

 • Jeżeli instalacja korzysta z gazu ziemnego, to połączenia można wykonać przy pomocy złączek zaprasowywanych COMAP SudoPress do instalacji gazowych (Ø35 lub 42).

Instalacje sanitarne

 • Jeżeli ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. jest zcentralizowane (z użyciem akumulatora) w instalacji stosuje się moduł zabezpieczający COMAP 899, wykonany ze stali nierdzewnej.

 • Nawet jeżeli ciepła woda użytkowa (c.w.u.) jest przygotowywana oddzielnie przy użyciu indywidualnych modułów COMAP [patrz (3)], to nadal w pomieszczeniach technicznych należy umieścić zasobnik c.w.u., aby zagwarantować lokatorom wygodę użytkowania i higienę (zwłaszcza w godzinach szczytowych, gdy jest największe zużycie ciepłej wody).

2Sieci pierwotne

Ich celem jest przesyłanie energii z jednego lub wielu źródeł ciepła to pozostałych elementów systemu.

Więcej informacji

Sieci pierwotne

W budownictwie wielorodzinnym, wielkość sieci pierwotnych jest bezpośrednio powiązana z metodą przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). W zależności od tego czy przygotowanie c.w.u. jest scentralizowane lub nie, można zastosować różne rozwiązania.

Ogrzewanie

 • Obieg pierwotny (od Ø 42 do 108) oraz piony (od Ø 32 do 76) może być zainstalowany z rurami i złączkami wykonanymi ze stali węglowej. 
  Jeżeli zostanie zastosowany indywidualnych moduł, należy uwzględnić dodatkową moc, która będzie potrzebna dla sieci wody pitnej przy wymiarowaniu pionów w sieci pierwotnej (większa średnica rur).

 • Połączenia z punktami styku można wykonać poprzez bezpośredni montaż szybie technicznym. 
  Jeżeli przygotowanie c.w.u. będzie zcentralizowane, to połączenie pomiędzy punktami styku (tylko ogrzewanie) można wykonać stosując izolowaną rurę BetaPEX w osłonie (Ø 26) oraz złączki zaprasowywane PexPress.

Instalacje sanitarne

 • Piony zimnej wody do celów socjalno-bytowych mogą być wykonane z rury MultiSkin  (od Ø32 do 63) oraz złączek zaprasowywanych MultiSkin dla rur wielowarstwowych
  Jeżeli przygotowanie c.w.u. będzie scentralizowane, to piony ciepłej i zimnej wody pitnej można wykonać stosując tę samą gamę produktów. Obiegi można wykonać stosując izolowaną rurę wielowarstwową lub izolowaną rurę PEX w osłonie.

3Punkty styku

Dystrybucja i rozdział przepływów w sieci.

Więcej informacji

Punkty styku

W budownictwie wielorodzinnym, tak jak w przypadku wymiarowania sieci pierwotnych, punkty styku są wybierane w zależności od tego czy przygotowanie c.w.u. jest scentralizowane. Z kolei dystrybucja wtórna (przy pomocy prostych rozgałęziaczy lub rozdzielaczy z wbudowanymi modułami regulującymi) zależy od typu zastosowanych emiterów ciepła.

 • Jeżeli zostaną zastosowane indywidualne moduły COMAP i w efekcie przygotowanie c.w.u. zostanie zdecentralizowane, można zainstalować termostatyczne moduły obejściowe na pionach, a także na połączonych odgałęzieniach w celu skrócenia czasu oczekiwania w miejscu użytkowania. 
  Natomiast jeżeli przygotowanie c.w.u. zostanie scentralizowane, można wtedy zainstalować zindywidualizowane moduły centralnego ogrzewania, zwierające liczniki ciepła.
 • W celu zasilenia grzejników, można zainstalować system modułowych rozdzielacz COMAP 9532 z mosiądzu.
 • Aby zasilić niskotemperaturowe instalacje ogrzewania podłogowego (LTUH), można zainstalować system modułowych rozdzielaczy 9000TP. System ten zapewni również regulację przepływu oraz równoważenie obiegów.
 • Do celów dystrybucji c.w.u., można zainstalować system modułowych rozdzielaczy COMAP 9533 z mosiądzu.

4Równoważenie

W celu kontrolowania przepływów i zapewniania optymalnej dystrybucji w całej sieci.

Więcej informacji

Równoważenie

W budownictwie wielorodzinnym, równoważenie jest bardzo ważne aby zapewnić wszystkim mieszkańcom komfort a budynkowi energooszczędność.

5Sieci wtórne

W celu zasilania wszystkich emiterów ciepła i odbiorników wody pitnej.

Więcej informacji

Sieci wtórne

W budownictwie wielorodzinnym, koszt produktu i efektywność na budowie są ważnymi kryteriami wyboru rozwiązania, które będzie zastosowane we wtórnych sieciach. Estetyka produktów jest również brana pod uwagę, zgodnie z normami stosowanymi w projekcie.

Ogrzewanie (grzejniki)

Woda

6Regulacja i części dla emiterów ciepła

W celu regulowania przepływu w instalacji oraz zapewnienia pożądanego poziomu komfortu cieplnego w każdym pokoju.

Więcej informacji

Regulacja i części dla emiterów ciepła

W budownictwie wielorodzinnym, koszty produktu i efektywność na placu bodowy są ważnymi kryteriami przy wyborze emiterów ciepła i ich części. Estetyka produktów jest również brana pod uwagę, zgodnie z normami stosowanymi w projekcie.

Niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe (LTUH)

 • Kompletne systemy PLANEA i EXACT pozwoli wykonać całą instalację niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego (LTUH).
 • 9000TP modułowych rozdzielaczy działa jako punkt styku - patrz (2) - a także jako regulacja temperatury w każdym pokoju, dzięki funkcjonalności w postaci bezprzewodowej regulacji.
 • Jeżeli grzejniki są również instalowane to zestaw COMAP 9100 pozwala łatwo zarządzać dwoma sieciami, nawet jeśli w nich są różne temperatury (niskotemperaturowa instalacja podłogowa grzewcza oraz instalacja zasilania grzejników).

Grzejniki

 • Stosując standardowe, poziome grzejniki sieć może być skompletowana przy pomocy zaizolowanej rury COMAP MultiSkin oraz złączek zaprasowywanych MultiSkin na rurze wielowarstwowej.
 • Elementy termostatu COMAP można zainstalować na każdym grzejniku: głowica termostatyczna, taka jak Senso, z możliwością wyboru ulubionego koloru przez użytkownika;  korpus termostatyczny; oraz zawór odcinający  z serii E, z gwintem zewnętrznym, a na koniec złączki zaciskane na rurze wielowarstwowej 839.
  W przypadku sieci wykonanej w 100% z polietylenu sieciowanego (PEX) , instalacja głowicy termostatycznej Senso wymaga zastosowania zestawu do konwersji COMAP 558. 
 • Dla drabinek łazienkowych do podgrzewania ręczników: instalacja jest taka sama, przy czym stosowane są dedykowane korpusy termostatyczne COMAP 445, Seria E oraz złączki 839.

7Uzdatnianie wody i jakość

W celu długofalowego zabezpieczenia systemu i zapewnienia optymalnej jakości wody

Więcej informacji

Uzdatnianie wody i jakość

Woda transportuje energię w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Ponadto w budownictwie wielorodzinnym woda jest używana do kompania się, do zmywania, gotowania i do innych celów. Woda podlega również własnemu spożyciu. Dlatego też jakość wody ma znaczenie krytyczne, zarówno dla urządzeń technicznych jak i dla mieszkańców.

 • W budownictwie wielorodzinnym zainstalowanie zbiornika COMAP do zbierania osadu kanalizacyjnego kończy wstępne wyposażenie w zbiornik magazynowy o dużej pojemności na obiegu pierwotnym. Rozwiązanie to gwarantuje, że nieczystości z obiegu grzewczego, pracującego w pętli, nie będą podlegały recyrkulacji.
 • Zagrożenie całkowitą lub częściową blokadą, a także przedwczesną korozją, spowodowaną wietrzeniem różnicowym, jest ograniczone. W zależności od stopnia twardości wody, można zainstalować dużej pojemności zbiornik COMAP do zmiękczania wody, aby zapobiec usterce spowodowanej nagromadzeniem się osadów wapnia.