Budownictwo jednorodzinne

Przede wszystkim dom jest wyrazem preferencji i pragnień jego mieszkańców. Fachowcy tacy jak wykonawcy i deweloperzy muszą spełnić wymagania mieszkańców, a jednocześnie zoptymalizować zużycie energii w tych budynkach. COMAP posiada szeroki wachlarz rozwiązań, dzięki czemu może oferować swoim Klientom ekonomiczne, trwałe i dające się dopasować do indywidualnych potrzeb elementy systemów.

dom cięcia
1
2
3
4
5
6
Sprzęt generatorów

Części źródeł ciepła

Źródła energii w budownictwie jednorodzinnym pełnią głównie funkcje związane z systemami wodnymi. Poniżej przedstawiamy system z dwoma źródłami ciepła: wytwarzanie ciepła i klimatyzacja (pompa ciepła będąca monoblokiem) oraz oddzielny podgrzewacz wody ze zbiornikiem c.w.u.

Pompa ciepła

Połączenie pomiędzy pompą ciepła a modułem hydraulicznym wewnątrz domu można wykonać przy pomocy izolowanej rury COMAP MultiSkin (Ø32) oraz złączek zaprasowywanych MultiSkin stosowanych z rurami wielowarstwowymi.

 • Dla bezpieczeństwa magazynowania c.w.u., zbiornik c.w.u. jest wyposażony w moduł zabezpieczenia COMAP wykonany ze stali nierdzewnej, gatunek 889. Połączenia w celu przesyłu ciepłej wody użytkowej do rozdzielaczy można wykonać przy pomocy izolowanej rury COMAP MultiSkin (Ø32) oraz złączek zaprasowywanych MultiSkin stosowanych z rurami wielowarstwowymi.​
  Można również zainstalować alternatywne konfiguracje.

Kocioł gazowy montowany na ścianie

Woda może być dostarczana do kotła, a następnie rozprowadzana do rozdzielaczy c.w.u. oraz do sieci grzewczych przy pomocy izolowanej rury COMAP MultiSkin (Ø26) oraz złączek zaprasowywanych MultiSkin do rur wielowarstwowych

 • Połączenia dla gazu można wykonać używając rury złączek zaprasowywanych systemu COMAP SudoPress Gaz (Ø22).

Kocioł stojący z wbudowanym zbiornikiem c.w.u.

Zestaw pomp o małej i średniej mocy oraz rozdzielaczy (zgodnie z funkcjami wykonywanymi wcześniej) dopełniają instalacji zapewniając dystrybucję wody w sieci.

 

Rozdzielacze

Punkty styku

Bardziej zaawansowane składniki funkcjonalne zostały już uwzględnione przy omawianiu źródła ciepła.
W zależności od typu emitera ciepła (ogrzewanie podłogowe lub grzejnik), rozdzielacze regulujące dystrybucję, które są prostymi rozdzielaczami lub zespołami regulującymi.

Grzejniki

Niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe (LTUH)

Instalacje sanitarne

Regulacja

Równoważenie

W celu kontrolowania przepływów i zapewniania optymalnej dystrybucji w całej sieci.

W przypadku budownictwa jednorodzinnego, wolnostojącego, równoważenie należy wykonać na systemach grzewczych.

plancher chauffant rafraichissant

Regulacja i części dla emiterów ciepłaurs

Wybór emiterów ciepła i ich części jest szczególnie ważny w budownictwie jednorodzinnym. Mieszkańcy domu chcą mieć możliwość automatycznego i prostego zarządzania zużywaną przez siebie energią, a jednocześnie chcą mieć zapewniony komfort cieplny, odpowiedni do ich stylu życia.

Niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe (LTUH)

 • Kompletny system OPTIMA pozwoli wykonać całą instalację niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego (LTUH).
 • 9000TP modułowych rozdzielaczy działa jako punkt styku - patrz (2) - a także jako regulacja temperatury w każdym pokoju, dzięki funkcjonalności w postaci bezprzewodowej regulacji.
 • Jeżeli zostaną również zainstalowane grzejniki, to zestaw COMAP 9100 umożliwi łatwe zarządzanie obydwoma sieciami przy różnych temperaturach (temperatura w niskotemperaturowej instalacji ogrzewania podłogowego wynosi około 38°C, natomiast w grzejnikach temperatura wynosi około 50°C).

Grzejniki

 • Przy zastosowaniu standardowych, poziomych grzejników sieć można skompletować można zainstalować przy pomocy zaizolowanej rury COMAP MultiSkin oraz złączek zaprasowywanych MultiSkin na rurze wielowarstwowej.
 • Elementy termostatu COMAP można zainstalować na każdym grzejniku: głowica termostatyczna, taka jak Senso, z możliwością wyboru ulubionego koloru przez użytkownika;  korpus termostatyczny; oraz zawór odcinający z serii E, z gwintem zewnętrznym, a na koniec złączki zaciskane na rurze wielowarstwowej 839. W przypadku sieci wykonanej w 100% z polietylenu sieciowanego (PEX), instalacja głowicy termostatycznej Senso wymaga zastosowania zestawu do konwersji COMAP 558.
 • Dla drabinek łazienkowych do podgrzewania ręczników: instalacja jest taka sama, przy czym stosowane są dedykowane korpusy termostatyczne COMAP 445, Seria E oraz złączki 839.
sieć wtórny

Sieci wtórne

W budownictwie jednorodzinnym, przy doborze produktów liczy się wygląd, zwłaszcza w miejscach gdzie sieci są widoczne.

Ogrzewanie promiennikowe 

Instalacje sanitarne 

 • Sieci, które są zabudowane w płytach mogą być wykonane z preizolowanej rury COMAP BetaPex (Ø12, 16 lub 20, w zależności od zastosowania) oraz złączek zaprasowywanych PexPress.
 • Sieci biegnące po wierzchu mogą być wykonane z rury preizolowanej COMAP MultiSkin (Ø16) i złączek zaprasowywanych MultiSkin dla rur wielowarstwowych.
 • System może być łatwo połączony z sieciami PEX przy pomocy wyłącznych złączek rurowych nakrętnych COMAP.
uzdatniania wody

Uzdatnianie wody i jakość

Sposób przekazywania energii w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych, natomiast woda jest spożywane i zużywane na szereg innych sposobów. Jej jakość musi być doskonała.  Uzdatnianie wody konserwuje sieci i dostarcza wysokiej jakości wodę do zastosowań domowych i konsumpcji. 

COMAP oferuje produkty zapewniające jakość wody i jej uzdatnianie odpowiednie dla domów jednorodzinnych : zmiękczacze i fizyczne urządzenia zapobiegające powstawaniu kamienia kotłowego, filtry, oraz wielofunkcyjne urządzenia do uzdatniania wody.

Wielofunkcyjne urządzenia są w szczególności polecane do domów jednorodzinnych, wolnostojących.

Moduł wielofunkcyjny 5 w 1 marki COMAP nie używa w ogóle chemikaliów. Jeden moduł wykonuje pięć funkcji, które są połączone, aby chronić sieć i dostarczać zdrową wodę. Moduł zapobiega powstawaniu kamienia kotłowego, neutralizuje cząsteczki, poprawia smak wody usuwając smak chloru, który jest nie do przyjęcia, zmniejsza liczbę bakterii, usuwa pestycydy i dezynfekuje.

1Części źródeł ciepła

W celu podłączenia wytwórców energii do sieci przesyłowych oraz zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa systemu.

Więcej informacji

Części źródeł ciepła

Źródła energii w budownictwie jednorodzinnym pełnią głównie funkcje związane z systemami wodnymi. Poniżej przedstawiamy system z dwoma źródłami ciepła: wytwarzanie ciepła i klimatyzacja (pompa ciepła będąca monoblokiem) oraz oddzielny podgrzewacz wody ze zbiornikiem c.w.u.

Pompa ciepła

Połączenie pomiędzy pompą ciepła a modułem hydraulicznym wewnątrz domu można wykonać przy pomocy izolowanej rury COMAP MultiSkin (Ø32) oraz złączek zaprasowywanych MultiSkin stosowanych z rurami wielowarstwowymi.

 • Dla bezpieczeństwa magazynowania c.w.u., zbiornik c.w.u. jest wyposażony w moduł zabezpieczenia COMAP wykonany ze stali nierdzewnej, gatunek 889. Połączenia w celu przesyłu ciepłej wody użytkowej do rozdzielaczy można wykonać przy pomocy izolowanej rury COMAP MultiSkin (Ø32) oraz złączek zaprasowywanych MultiSkin stosowanych z rurami wielowarstwowymi.​
  Można również zainstalować alternatywne konfiguracje.

Kocioł gazowy montowany na ścianie

Woda może być dostarczana do kotła, a następnie rozprowadzana do rozdzielaczy c.w.u. oraz do sieci grzewczych przy pomocy izolowanej rury COMAP MultiSkin (Ø26) oraz złączek zaprasowywanych MultiSkin do rur wielowarstwowych

 • Połączenia dla gazu można wykonać używając rury złączek zaprasowywanych systemu COMAP SudoPress Gaz (Ø22).

Kocioł stojący z wbudowanym zbiornikiem c.w.u.

Zestaw pomp o małej i średniej mocy oraz rozdzielaczy (zgodnie z funkcjami wykonywanymi wcześniej) dopełniają instalacji zapewniając dystrybucję wody w sieci.

 

2Punkty styku

Dystrybucja i rozdział przepływów w sieciach.

Więcej informacji

Punkty styku

Bardziej zaawansowane składniki funkcjonalne zostały już uwzględnione przy omawianiu źródła ciepła.
W zależności od typu emitera ciepła (ogrzewanie podłogowe lub grzejnik), rozdzielacze regulujące dystrybucję, które są prostymi rozdzielaczami lub zespołami regulującymi.

Grzejniki

Niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe (LTUH)

Instalacje sanitarne

3Równoważenie

W celu kontrolowania przepływów i zapewniania optymalnej dystrybucji w całej sieci.

Więcej informacji

Równoważenie

W celu kontrolowania przepływów i zapewniania optymalnej dystrybucji w całej sieci.

W przypadku budownictwa jednorodzinnego, wolnostojącego, równoważenie należy wykonać na systemach grzewczych.

4Regulacja i części dla emiterów ciepłaurs

W celu regulowania przepływu w instalacji oraz zapewnienia pożądanego poziomu komfortu cieplnego w każdym pokoju.

Więcej informacji

Regulacja i części dla emiterów ciepłaurs

Wybór emiterów ciepła i ich części jest szczególnie ważny w budownictwie jednorodzinnym. Mieszkańcy domu chcą mieć możliwość automatycznego i prostego zarządzania zużywaną przez siebie energią, a jednocześnie chcą mieć zapewniony komfort cieplny, odpowiedni do ich stylu życia.

Niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe (LTUH)

 • Kompletny system OPTIMA pozwoli wykonać całą instalację niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego (LTUH).
 • 9000TP modułowych rozdzielaczy działa jako punkt styku - patrz (2) - a także jako regulacja temperatury w każdym pokoju, dzięki funkcjonalności w postaci bezprzewodowej regulacji.
 • Jeżeli zostaną również zainstalowane grzejniki, to zestaw COMAP 9100 umożliwi łatwe zarządzanie obydwoma sieciami przy różnych temperaturach (temperatura w niskotemperaturowej instalacji ogrzewania podłogowego wynosi około 38°C, natomiast w grzejnikach temperatura wynosi około 50°C).

Grzejniki

 • Przy zastosowaniu standardowych, poziomych grzejników sieć można skompletować można zainstalować przy pomocy zaizolowanej rury COMAP MultiSkin oraz złączek zaprasowywanych MultiSkin na rurze wielowarstwowej.
 • Elementy termostatu COMAP można zainstalować na każdym grzejniku: głowica termostatyczna, taka jak Senso, z możliwością wyboru ulubionego koloru przez użytkownika;  korpus termostatyczny; oraz zawór odcinający z serii E, z gwintem zewnętrznym, a na koniec złączki zaciskane na rurze wielowarstwowej 839. W przypadku sieci wykonanej w 100% z polietylenu sieciowanego (PEX), instalacja głowicy termostatycznej Senso wymaga zastosowania zestawu do konwersji COMAP 558.
 • Dla drabinek łazienkowych do podgrzewania ręczników: instalacja jest taka sama, przy czym stosowane są dedykowane korpusy termostatyczne COMAP 445, Seria E oraz złączki 839.

5Sieci wtórne

W celu zasilania wszystkich emiterów ciepła i odbiorników wody.

Więcej informacji

Sieci wtórne

W budownictwie jednorodzinnym, przy doborze produktów liczy się wygląd, zwłaszcza w miejscach gdzie sieci są widoczne.

Ogrzewanie promiennikowe 

Instalacje sanitarne 

 • Sieci, które są zabudowane w płytach mogą być wykonane z preizolowanej rury COMAP BetaPex (Ø12, 16 lub 20, w zależności od zastosowania) oraz złączek zaprasowywanych PexPress.
 • Sieci biegnące po wierzchu mogą być wykonane z rury preizolowanej COMAP MultiSkin (Ø16) i złączek zaprasowywanych MultiSkin dla rur wielowarstwowych.
 • System może być łatwo połączony z sieciami PEX przy pomocy wyłącznych złączek rurowych nakrętnych COMAP.

6Uzdatnianie wody i jakość

W celu długofalowego zabezpieczenia systemu i zapewnienia optymalnej jakości wody

Więcej informacji

Uzdatnianie wody i jakość

Sposób przekazywania energii w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych, natomiast woda jest spożywane i zużywane na szereg innych sposobów. Jej jakość musi być doskonała.  Uzdatnianie wody konserwuje sieci i dostarcza wysokiej jakości wodę do zastosowań domowych i konsumpcji. 

COMAP oferuje produkty zapewniające jakość wody i jej uzdatnianie odpowiednie dla domów jednorodzinnych : zmiękczacze i fizyczne urządzenia zapobiegające powstawaniu kamienia kotłowego, filtry, oraz wielofunkcyjne urządzenia do uzdatniania wody.

Wielofunkcyjne urządzenia są w szczególności polecane do domów jednorodzinnych, wolnostojących.

Moduł wielofunkcyjny 5 w 1 marki COMAP nie używa w ogóle chemikaliów. Jeden moduł wykonuje pięć funkcji, które są połączone, aby chronić sieć i dostarczać zdrową wodę. Moduł zapobiega powstawaniu kamienia kotłowego, neutralizuje cząsteczki, poprawia smak wody usuwając smak chloru, który jest nie do przyjęcia, zmniejsza liczbę bakterii, usuwa pestycydy i dezynfekuje.