Zawory równoważące - regulatory ciśnienia różnicowego

Pobierz

Zawory Ballorex® Delta równoważące ciśnienie różnicowe DPCV

Zawory regulujące ciśnienie różnicowe posiadają membranę dzięki której możliwe jest utrzymanie stałego ciśnienia różnicowego.
Zawory te zapewniają stabilną, dokładna i ciągłą regulacje obiegu.
W szczególności są one polecane do stosowania w wysokich budynkach i w przypadku kompleksowych rozgałęzionych instalacji.
Regulatory Ballorex Delta zapewniają stałe ciśnienie różnicowe  w obiegu hydraulicznym, o zmiennej Regulatory Ballorex Delta zapewniają stałe ciśnienie różnicowe  w obiegu hydraulicznym, o zmiennej wielkości przepływu. Zawory te są stosowane w instalacjach grzewczych.
Regulatory stałego ciśnienia różnicowego gwarantują optymalne funkcjonowanie urządzeń zainstalowanych na każdym odgałęzieniu instalacji, a w szczególności wtedy gdy wielkość przepływu jest zmienna.

Zalety zaworów Ballorex Delta równoważących ciśnienie różnicowe

Główne zalety zaworów Ballorex Delta równoważących ciśnienie różnicowe

  Montaż Regulacja Pozostałe
Ballorex Delta
 • Można je umieścić w dowolnym miejscu sieci
 • Nie muszą być montowane na prostym odcinku rury
 • Regulacje można przeprowadzić oddzielnie w każdej strefie.
 • Maksymalna wydajność
 • Zmniejszenie hałasu
 • Łatwa rozbudowa systemu

 

Doskonałe parametry

 • Oszczędność energii poprzez eliminację występowania nadciśnienia w sieci i wyrównanie temperatur na powrocie.
 • Te zawory regulacyjne zawsze działają z maksymalną wydajnością.  Gdy zawory te wymuszają, aby system funkcjonował z niepełnym ciśnieniem (zawory termostatyczne), to nie ma to wpływu na ciśnienie różnicowe w innych strefach.
 • Zmniejszenie hałasu

Oszczędność czasu i pieniędzy

 • Instalacje można rozbudowywać bez potrzeby ponownego bilansowania sieci:
  • Zawory Ballorex Delta są zalecane, gdyż gwarantują ciśnienie różnicowe w każdej strefie.
  • Dzięki tym zaworom łatwo jest tworzyć nowe strefy bez potrzeby korygowania całego systemu.

Zastosowania zaworów Ballorex Delta równoważących ciśnienie różnicowe

Zawory Ballorex® Delta równoważące ciśnienie różnicowe mają następujące zastosowania:

Sieci grzewcze