Grupa COMAP

NAJWAŻNIEJSZE DANE

  • 55% obrotu wypracowywane jest na rynkach zagranicznych, poza Francją
  • Zatrudnienie: prawie 1,000 pracowników
  • 5 zakładów produkcyjnych posiada certyfikat na zgodność z normą ISO 9001, natomiast 2 zakłady - mna zgodność z normą ISO 14001.
  • Prawie 90% produktów jest wytwarzanych w zakładach we Francji lub w innych zakładach w Europie
  • 9 podmiotów zależnych

Specjalista od relacji na styku źródło ciepła - emiter ciepła

COMAP jest jedną z niewielu firm na rynku, która dostarcza wszystkie niezbędne składniki do wykonania kompletnej instalacji, od źródła do emitera, grzewczej, chłodniczej i sanitarnej.
 
  • Francuska grupa przemysłowa COMAP aktywnie działa na rynkach międzynarodowych: jej sieć sprzedaży funkcjonuje w ponad 20 krajach, a pięć zakładów produkcyjnych wytwarza produkty w Europie (we Francji i we Włoszech).

  • Rozwiązanie połączeniowe i regulacyjne oferowane przez COMAP redukują ogólne zużycie energii w budynkach a jednocześnie optymalizuje komfort cieplny i bezpieczeństwo. COMAP również wytwarza i wprowadza na rynek produkty do uzdatniania wody takie jak urządzenia do dezynfekcji wody przy pomocy promieni ultrafioletowych, filtry, elektroniczne systemy przeciw osadzaniu się kamienia oraz zmiękczacze wody.

  • W 2006 roku, firma COMAP połączyła się  z Grupą Aalberts Industries NV (AI), której roczny przychód w 2013 roku wyniósł 2,04 mld Euro(źródło: Raport roczny za 2013 r.)
    Więcej informacji na stronie internetowej Grupy Aalberts Industries